Ətraf mühitin qorunması

Təbiət,sosial amillər və iqtisadiyyat hazırda ətraf-mühit uzunömürlülüyündəbütünləşdirilir, və bu yolla gələcək nəsillərə daha keyfiyyətli həyatstandartları təqdim edən yeni bir model hazırlanır. ARMAL şirkəti hər gün yüksəksəylə çalışır ki, istehsal etdiyi məhsullar ətraf-mühitin sağlamlığına dəstəkolsun. Bu səbəbdən də o, aşağıdakı amillərə həssaslıq və xüsusi diqqətləyanaşır:

 • materialların təkrar emalı;
 • sanitariya məhsullarının fərdiləşdirilməsi;
 • mənbələrə qənaət;ARMAL Sanitariya məhsulları

 • tərkibindəki mətal məmulatlarının normal miqdarda olması sayədə  istifadə müddəti bitdikdən sonra asanlıqlayenidən emal edilə bilər.
 • az miqdar və eyni həcmdə materiallardan (əsasən HDPE-Yüksək Sıxlıqlı Polietelin)təşkil olunur ki, onların da təkrar emal dəyəri kifayət qədər yüksəkdir.
 • yapışdırıcı və həlledici kimyəvi maddələrinin istifadəsini minimumaendirir. ARMAL-ın texnoloji innovasiyaları istehsal prosesindəki məhsulların ənnazik təbəqələrinin istənilən qatına kimyəvi maddə istifadə etmədən nüfuz etməyəyardım edir.
  • Bu nazik qatlar xam maddələrlə ondan ötrü bütünləşdirilir ki, əldəolunan məhsullar ətraf-mühitə hətta cüzi miqdarda belə zərər vurmasın.

   Mənbələrə Qənaət:
  • Çox az miqdarda su istifadəsi: xüsusi texniki üsullarla hər sifonda 0.1 litr suistehlak edilir halbuki adi ev tualetlərində hər sifonda 3-9 litr su ziyan edilir.
 • Çox az miqdarda enerji istehlakı: mobil tualetlərin damı yarı şəffaf olduqundangündüzlər təbii işıqla içəri aydınlanır və daxili texnika mexaniki olaraqelektrik istifadəsindən yan keçir.
 • Etraf-mühitə zərərsiz xidmət: ARMAL məhsulların yüksək keyfiyyətli və gigiyenik dərəcədə istifadəsi üçün servismaşınları və vakuum tankları təşkil edir ki, onlar da tualet tullantılarını səyyartualetlərdən uzaqlaşdırır.

Son YayımlananXəbərlər